സോമശേഖരന്‍

ശബരിമലയില്‍ മിഥുന മാസത്തില്‍ മുറജപവും ഋക്-യജുര്‍വേദോച്ചാരണവും നടത്താന്‍ പോകുന്നുവെന്നു ഹിന്ദു പത്രം റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള പരാന്നഭോജികളായ ബ്രാഹ്മണവംശത്തെ തീറ്റിപ്പോറ്റി തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഖജനാവുമുടിച്ച പരിപാടിയായിരുന്നു മുറജപം. തിരുവിതാംകൂര്‍ രജാക്കന്മരുടെ ബ്രാഹ്മണസേവയായിരുന്നു മുറജപം. മറ്റെന്തൊക്കെയായാലും കാലാകാലമായി മുസ്ലീമിനും കൃസ്ത്യാനിക്കും ബ്രാഹ്മണനും പുലയനും പറയനുമൊന്നും തമ്മില്‍ ഭേദമില്ലതെ നിലനിന്ന കേരളത്തിലെ ഒരപൂര്‍വ്വ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ശബരിമല. പരമ്പരാഗത വിശ്വാസപ്രകാരം മലകളില്‍ വസിക്കുന്ന ഒരു നായാട്ടു ദേവതയാണു അയ്യപ്പന്‍. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അനന്തപുര വര്‍ണനത്തില്‍” നായാടവെല്ലും ചേകോനെ” എന്നാണു അയ്യപ്പനെ വിശേഷിപ്പിക്കുക

ശബരിമലയില്‍ മിഥുന മാസത്തില്‍ മുറജപവും ഋക്-യജുര്‍വേദോച്ചാരണവും നടത്താന്‍ പോകുന്നുവെന്നു ഹിന്ദു പത്രം റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള പരാന്നഭോജികളായ ബ്രാഹ്മണവംശത്തെ തീറ്റിപ്പോറ്റി തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഖജനാവുമുടിച്ച പരിപാടിയായിരുന്നു മുറജപം. തിരുവിതാംകൂര്‍ രജാക്കന്മരുടെ ബ്രാഹ്മണസേവയായിരുന്നു മുറജപം. മറ്റെന്തൊക്കെയായാലും കാലാകാലമായി മുസ്ലീമിനും കൃസ്ത്യാനിക്കും ബ്രാഹ്മണനും പുലയനും പറയനുമൊന്നും തമ്മില്‍ ഭേദമില്ലതെ നിലനിന്ന കേരളത്തിലെ ഒരപൂര്‍വ്വ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ശബരിമല. പരമ്പരാഗത വിശ്വാസപ്രകാരം മലകളില്‍ വസിക്കുന്ന ഒരു നായാട്ടു ദേവതയാണു അയ്യപ്പന്‍. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അനന്തപുര വര്‍ണനത്തില്‍” നായാടവെല്ലും ചേകോനെ” എന്നാണു അയ്യപ്പനെ വിശേഷിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോഴും ചില അയ്യപ്പ പ്രതിഷ്ഠകളോട് ചേര്‍ന്നെങ്കിലും ഉല്‍സവത്തിനു ആചാരപരമായ നായാട്ടു നടത്തുന്നുണ്ട് . മാംസം മലയാളിയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണമായിരുന്നുവെന്നു വിദേശ സഞ്ചാരികള്‍ പറയും. നായാട്ടുമായി ചേര്‍ന്നുവരുന്ന മുത്തപ്പനടക്കം പല തെയ്യങ്ങള്‍ മലബാറിലുണ്ട്. കുഞ്ചനു വരെ പല്ലിന്റെ ശൗര്യം പോയൊരു പാണ്ടന്‍ നായ ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലൊ. ശബരിമലയില്‍ ഇപ്പോഴുള്ള താന്ത്രികവിധികളും ബ്രാഹ്മണ തന്ത്രികളുമെല്ലാം എപ്പോള് തുടങ്ങി എന്നത് അന്വേഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. കാളയിറച്ചിയും നാടന്‍ ചാരായവും കഴിക്കുന്ന പുലയനായ കുട്ടിച്ചാത്തന്റെ കാവുകളില്‍ വരെ ഇപ്പോള്‍ രാഷ്റ്റ്രീയപ്പാര്‍ട്ടികളുടെ സംസ്‌കാരിക കയ്യേറ്റങ്ങളുടെ കൂടെ ഭാഗമായി ബ്രാഹ്മണരെ കുടിവെച്ചു കഴിഞിട്ടുണ്ട്. സ്വര്‍ണ്ണപ്രശ്‌നവും താന്‍ബൂല പ്രശ്നവുമെല്ലാം സ്ഥാനം തെറ്റിയ അശ്ലീലം പോലെ ഇവിടങ്ങളില്‍ നടത്തുന്നുമുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു ബ്രഹ്മണാധീശ പദ്ധതിയുടെ പുതിയ വ്യാപനം കൂടിയായി വേണം ശബരിമലയിലെ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളെയും നോക്കികാണേണ്ടത്.

ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കല്ലിലെ ജൈനയക്ഷിയായ പല്‍മാവതി വിഗ്രഹത്തെപ്പോലും ഭഗവതിയാക്കാന്‍ അതിനിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സര്‍ക്കാരിന്റേയും പുരവസ്തുവകുപ്പിന്റേയും മൗനത്തെ ക്രിമിനല്‍ എന്നല്ലാതെ എന്താനു വിശേഷിപ്പിക്കാനാവുക.

സക്രാന്തരിസ്തു കിമ: കാനന കുക്കുടസ്യ അഥവാ അയ്യപ്പനെന്തു വേദം

അയ്യപ്പന്‍ ഒരു വൈദിക ദേവതയല്ല. അയ്യപ്പകഥകളിലെ മാതാപിതാക്കളായ ഹരിഹരന്മരും ഏതാന്‍ടിങ്ങനെ തന്നെ. ഇന്ദ്രനും വരുണനും മിത്രനുമെല്ലാമാണു വൈദിക ദൈവങ്ങള്‍. വേദങ്ങളിലെ അപൂര്‍വമായ ചില വിഷ്ണു പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഇന്ദ്രനേക്കാള്‍ ഏറെ താഴെയായ ഒരു കുട്ടി ദൈവത്തെയാണു കാണിക്കുക. നേരിട്ടു ഹരനിലേക്കെത്താനും അതില്‍ വഴികളില്ല. ഉപനിഷദ് കാലത്തോടേ തന്നെ ബ്രഹ്മചിന്തയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ദ്രന്‍ പടിയിറങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിഹാസകാലത്താകട്ടെ വിടനും ജാരനും നാണംകെട്ടവനും സഹസ്രലിംഗനുമെല്ലാമായ ഒരു വഷളന്‍ ദേവത മാത്രമാണയാള്‍. ബ്രഹ്മവാദത്തോട് ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തി പതുക്കെ വിഷ്ണുവും ശിവനുമെല്ലം അപ്പോഴേക്കും അതിപ്രാമാണികത നേടിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഗിരിധരനായ കൃഷ്ണന്‍ പ്രകടമായിത്തന്നെ ഇന്ദ്രനെതിരുമാണു; ഇന്ദ്രപൂജ മുടക്കുന്നവനുമാണു. ഭഗവത് ഗീത നേരിട്ടുതന്നെ ഇന്ദ്രനെപ്പോലുള്ള ദൈവങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നതിനെ ഏറെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരിഹര സുതനായ ഈ അയ്യപ്പനു മുന്‍മ്പില്‍പോയാണ് വൈദിക മന്ത്ര ങ്ങളായ ഇന്ദ്രസ്തുതികള്‍ ബ്രാഹ്മണന്‍ ഉച്ചരിക്കാന്‍ പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കില്‍ തന്നെ “കാട്ടുകോഴിക്കെന്തു അത്തവും ചക്രാന്തിയും ”.

കൊണ്ടിട്ടും പഠിക്കാത്ത കോണ്‍ഗ്രസ്സും മറ്റു മതേതര പാര്‍ട്ടികളും

ദേവസവം ബോർഡിന്റെ തലപ്പത്തു കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാരും പൊതുവില്‍ ദേവസ്വം ഭരിക്കുന്നത് സി.പി.എമ്മുമാണു. പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും അജയ് തറയിലുമൊക്കെ നാലക്ഷരത്തിന്റെ വിവരമില്ലെങ്കിലും പൊതുവില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സിനു ഇനിയുമിങ്ങനെ തുടരാന്‍ പറ്റില്ല, ഗോഹത്യയുടെ പേരിലും രാമജന്മഭൂമി പ്രസ്‌നത്തിലുമെല്ലാം കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നട്ടു നനച്ചു

വളര്‍ത്തിയ കൃഷിയാണിപ്പോള്‍ വര്‍ഗ്ഗീയതയായി വിളഞ്ഞ് ബി .ജെ.പി കൊയ്യുന്നത്. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പേരിലവര്‍ വില്‍ക്കുന്നത് ഇതേ ബ്രാഹ്മണിക മതമാണു. രാജ്യത്തിന്റെ നാനാത്വത്തെ മുഴുവന്‍ ഹനിക്കുന്നതാണത്. കോണ്‍ഗ്രസ്സും ഇടതുപക്ഷവുമെല്ലാം ഇതു തിരിച്ചറിയാന്‍ എത്ര കണ്ടു വൈകുന്നുവോ അത്രകണ്ടു മുടിയുക ഈ ക്ഷേത്രങളും ദൈവങ്ങളും മാത്രമല്ലാതെ നാടു തന്നെയാണു. വര്‍ഗ്ഗീയതക്ക് നഗരവാതിലുകള് തുറന്നുകൊടുക്കാനൊളിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ട്രോജന്‍ കുതിരകളെ ഈ പാര്‍ട്ടികള്‍ കരുതിയിരിക്കാത്ത പക്ഷം രാജ്യത്തിനു തുറന്നുകിട്ടുക നരകവാതിലുകളാകും.

Studies and Blogs

Sponsored Advertisments

നവോഥാന കേരളത്തിന്റെ ശില്പികളില്‍ പ്രഥമ സ്ഥാനീയനായ സഹോദരന്‍ അയ്യപ്പന്...
അണ്ണാ ഡി.എം.കെയില്‍ ജയലളിതയുടെ മരണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് നടന്ന കുഴമറിച്ചില...
ഗോരഖ്പുരിലെ ബി.ആര്‍.ഡി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ഓക്‌സിജന്‍ കിട്ടാതെ കുഞ്...
ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ രോഹിത് വെമുല എന്ന ദലിത് ഗവേഷക വിദ്യാര്...
നമുക്ക് വസ്തുതകള്‍ക്കായി പാര്‍ലമെന്റില്‍ വച്ച സാമ്പത്തികസര്‍വ്വേകളില...
വിര്‍ജീനിയയിലെ ചാര്‍ലോട്ട്‌സ്വില്ലെയിലെ റോബര്‍ട്ട് ലീയുടെ പ്രതിമ നീക...
ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി ടി.വി ചാനലുകളിലെ ഒരു പ്രധാന ചര്‍ച്ചാവിഷയം മന്ത്...
ചെങ്കോട്ടയില്‍ നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ന...
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അധികാരമേറ്റ മൂന്നു വര്‍ഷമാകുന്നു. വമ്പന്‍ വാക്പ്ര...
ആശങ്കാജനകവും സങ്കീര്‍ണവുമായ സംഭവഗതികള്‍ക്കിടയിലാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിന...
ഗോരഖ്പുർ ബി.ആര്‍.ഡി മെഡിക്കള്‍ കോളജില്‍ ഓക്‌സിജന്‍ കിട്ടാതെ പിഞ്ചുകു...
അറേബ്യയിലെ കഥപറച്ചില് കാരിയെപ്പോലെ അത് നിര്‍ത്താതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്ക...
ആഗസ്ത് 9നു മുംബൈ നഗരത്തില്‍ മറാഠ ജാതിസംഘടനകളുടെ വന്‍ മൗനജാഥ നടന്നു.
യു .പി യിലെ ഗോരഖ്‌പൂരിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ 30 പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓക്...
തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ തീരദേശ പഞ്ചായത്തായ ഏങ്ങണ്ടിയൂരിലെ ഒരു കോളനി നിവാസി...
മൂന്നാർ കൈയ്യേറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹരിത ട്രിബ്യുണലിനു കേരള സർക്...
നമ്മുടെ സാംസ്‌കാരികനവോത്ഥാനത്തിന് യൂറോപ്യന്‍ ആധുനികതയുമായി പ്രത്യക്ഷ...
ഒരിക്കല്‍കൂടി ക്വിറ്റിന്ത്യാദിനം കടന്നു വരികയാണ്. പതിവുമട്ടില്‍ കോണ്...
See all Stories
Facebook
Like Facebook Page and Follow